Управление на е-подпис

Начало • Kлиент на Инфонотари

Изгубен подпис

 • В случай на изгубен или откраднат е-подпис заявете спирането му от 8:00 - 18:00 - в работни дни:
  • по телефон 02/921 08 90,02/451 08 90, 0888 097 710,
   0889 220 075
  • email: support@infonotary.com
  Посетете наш офис, за да заявите прекратяване или възобновяване на е-подписа.

Продължаване на срок на валидност

  Продължаване срока на валидност на удостоверение се заявява лично в наш офис или отдалечено, като изпратите заявка на e-mail: office@infonotary.com

  Продължаването се извършва само на валидни удостоверения, ако всички данни в удостоверението са непроменени.

Спиране на електронен подпис

Отправете искане на спиране на действието на е-подпис:
 • по телефон - 02/921 08 90,02/451 08 90, 0888 097 710, 0889 220 075 като посочите ЕГН или КИН;
 • по факс 02 / 987 91 31;
 • по email: support@infonotary.com;
 • лично в офис
 • Действието на е-подписа се спира за 48 часа. След този срок, ако не е заявено друго, действието се възобновява автоматично.

Разблокиране на ПИН код

В случай, че въведете вашият ПИН три пъти грешно, той се блокира и е необходимо да бъде разблокиран, като за целта може да използвате Infonotary Smart Card Manager.

В случай че нямате инсталиран Infonotary Smart Card Manager, може да го инсталирате съобразно използваната операционна система - Windows (32 bit или 64 bit), Mac, Linux (Fedora, Red Hat x86 или amd64; Debian, Ubuntu, Mint x86 или amd64).

Подробни инструкции и видео може да видите ТУК.

ВАЖНО: Ако при опит за разблокиране се въведе 3 (три) пъти грешно разблокиращият АИН код, картата се блокира необратимо и става неизползваема!

Прекратяване на електронен подпис

 • Прекратяването на е-подписа се заявява лично в офис на регистриращ орган.

Тест за използване на електронния подпис