УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

i-Notary Personal Q Sign

Удостоверение за квалифициран електронен подпис i-Notary Personal Q Sign се издава на физическо лице и удостоверява неговата идентичност и връзката с публичния му ключ.

Удостоверението съдържа индивидуализираща физическото лице информация, като трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

i-Notary Personal Q Sign PE

Удостоверение за квалифициран електронен подпис i-Notary Personal Q Sign се издава на физическо лице и удостоверява неговата идентичност и връзката с публичния му ключ.

В това удостоверение са ограничени личните данни, които са вписани за идентификация на Авторите и Титулярите.

Валидността на удостоверенията за физическо лице е от 1 до 3 години.

Цената за издаване на Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице за 1 година е 24 лв. с ДДС.

Необходими документи за издаване на i-Notary Personal Q Sign и i-Notary Personal Q Sign PE:

  • Документ за самоличност на лицето, което се вписва в удостоверението като Титуляр/Автор (оригинал и заверено от Титуляра/Автора копие);

Как да получите своето персонално удостоверение за квалифициран електронен подпис:

  • Изберете най-близкия до Вас регистрационен офис на ИНФОНОТАРИ.
  • Изберете вида на смарт картата, която ще използвате за съхранение на удостоверението и частния Ви ключ.
  • Представете данните, които желаете да бъдат вписани за Вас в удостоверението и документ за самоличност.
  • Направете необходимите плащания за ползваните удостоверителни услуги.

Пълният пакет Квалифициран електронен подпис за 66 лв.с ДДС, включва:
1. Удостoверение за квалифициран електронен подпис за физическо лице – 24 лв.
2. Смарт карта – 19,20 лв. (в 2 формата - SIM и FULL Size).
3. Четец за смарт карта – 22,80 лв. (в 2 формата - SIM и FULL Size).
4. Драйвери за работа на смарт картата и четеца.
5. Софтуер за управление на различни видове смарт карти и четци - на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
6. Софтуер за подписване и проверка на електронни документи - на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
7. Ръководства за инсталация и работа с електронни документи, подписи и смарт карти.
8. Едногодишна Технологична помощ за инсталация и работа по телефон и електронна поща.

 

ИСКАНЕ ЗА  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

За да разгледате документа се изисква инсталиран Adobe Reader Reader