УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Издаване и управление на Удостоверение за квалифициран електронен подпис:
Типове удостоверения Период на
валидност
Цена в лв.
с ДДС
Период на
валидност
Цена в лв.
с ДДС
i-Notary Personal Q Sign
1 год.
24
3 год.
54
i-Notary Personal Q Sign PE
1 год.
24
3 год.
54
i-Notary Company Q Sign
1 год.
60
3 год.
133,20
i-Notary Company Q Sign PE
1 год.
60
3 год.
133,20

Продължаване периода на действие на Удостоверение за квалифициран електронен подпис:
Типове удостоверения Период на
валидност
Цена в лв.
с ДДС
Период на
валидност
Цена в лв.
с ДДС
i-Notary Personal Q Sign
1 год.
18
3 год.
не се
поддържа
i-Notary Personal Q Sign PE
1 год.
18
3 год.
i-Notary Company Q Sign
1 год.
44,40
3 год.
i-Notary Company Q Sign PE
1 год.
44,40
3 год.

Други удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис:

Видове Брой Цена в лв. Цена в лв.
с ДДС
Ограничаване на публичния достъп до удостоверение в регистъра
1 год.
безплатно
безплатно
Проверка статуса на удостоверение (CRL, OCSP)
неограничен
безплатно
безплатно
Удостоверяване на дата и час на документ подписан с удостоверение за квалифициран подпис на ИНФОНОТАРИ ЕАД
i-Notary Q Sign TimeStapms Пакет
1
безплатно
безплатно
Проверка и валидиране на удостоверения за заверка на време
InfoNotary TimeStamp Validation
неограничен
безплатно
безплатно

Видове смарт карти, предлагани от Инфонотари:

Смарт карта Цена в лв. Цена в лв. с ДДС
Bit4id - Smart card cryptographic Touch&Sign 64K SIM/FULL Size
16
19.20
Siemens CardOS V 4.3 B, 32/64 К SIM/FULL Size
(Няма наличност)
16
19.20

Видове карточетящи устройства, предлагани от Инфонотари:

Карточетящо устройство Цена в лв. Цена в лв. с ДДС
ACS ACR38U – SPC USB full speed
19
22.80
ACS ACR38T USB Dongle
19
22.80
Bit4id - Smart Card Reader miniLECTOR [minilector-S EVO] with USB interface
19
22.80
Todos Argos Mini2, USB- EMV L1
(Няма наличност)
19
22.80
Omnikey CardMan 6121-USB Dongle, CCID
(Няма наличност)
19
22.80

Тарифа за предоставяне на удостоверителни услуги за
квалифициран електронен подпис
в сила от 04 Март 2014 г.   ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 0,2 MB)

Тарифа за предоставяне на удостоверителни услуги за
квалифициран електронен подпис
в сила от 26 Юли 2013 г.   ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 0,2 MB)

 


 

За да разгледате документа, се изисква инсталиран Adobe Reader Reader