УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ПОЛИТИКИ НА ИНФОНОТАРИ

Удостоверителните политики на ИНФОНОТАРИ са неделима част от Наръчника за потребителя

За всички типове удостоверения, които ИНФОНОТАРИ издава като Доставчик на удостоверителни услуги, са разработени и се съблюдават различни удостоверителни политики.

Удостоверителната политика за тип удостоверение включва правилата, по които се извършват първоначалната идентификация и автентификация на Титулярите и Авторите на удостоверения за електронен подпис, както и политиката за управление на издадените удостоверения – спиране, възобновяване и прекратяване действието на издадено от Доставчика удостоверение.

Удостоверителната политика на всеки тип удостоверение определя и ограниченията в приложимостта на удостоверенията в зависимост от нивото на сигурност при проверките и степента на доверие в удостоверените в издадения документ факти.

 

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 516 Kb)

 

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни
В сила от 15 Януари 2014 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 417 Kb)

 

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на физическо лице със защита на личните данни
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 477 Kb)

 

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 523 Kb)

 

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни
В сила от 15 Януари 2014 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 434 Kb)

 

Удостоверителна политика за Удостоверение за квалифициран електронен подпис на юридическо лице със защита на личните данни
В сила от 26 Юли 2013 г. ИЗТЕГЛЯНЕ
(PDF – размер 524 Kb)

За да разгледате документа, се изисква инсталиран Adobe Reader Reader