УДОСТОВЕРЕНИЯ


УСЛУГИ


УПРАВЛЕНИЕ

Лична е-самоличност
c
Фирмена е-самоличност
c
P
Научете повече за...
 
Приложение
Новини

Март 2014

Уважаеми клиенти,
От 04.03.2014 г. Инфонотари вече предлага издаване и управление на Квалифициран електронен подпис с период на валидност 3 години. Повече информация можете да получите на тел.02/921 08 90 или по e-mail: office@infonotary.com

Януари 2014

Уважаеми клиенти, уведомяваме ви за направени промени в Удостоверителните политики на Инфонотари. Новата версия на „Наръчник за потребителя на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис" е в сила от 15.01.2014г.

Приложение на универсалния е-подпис Защита и управление на електронни документи Средства за информационна сигурност